خدمات

هفت روز ضمانت بازگشت هفت روز ضمانت بازگشت

یکی از اهداف فرش ایران مهر این استکه شما مشتری محترم هنگام خرید فرش نگرانی نداشته باشید
در این راستا ممکن است هنگام تحویل فرش یا مسائلی روبرو شوید
فرش یا تابلو فرش خریداری شده ایراد یا اشکال فنی داشته باشد
فرش یا تابلو فرش با عکس در سایت مغایرت داشته باشد
فرش یا تابلو فرش دچار آسیب دیدگی یا پارگی باشد

.برای بهره مندی از این خدمات نایلون بسته بندی محصولات را تاپایان 7روز کاری نگهداری کنید.درصورت رویت موارد وفق تا 24 ساعت پس از دریافت موارد را به شرکت اطلاع دهید
 

تذکر:البته هر گونه حمل ونقل وجابه جایی-نصب و راه نادرست کاربر از فرش اندازی و نگهداری در فرش که توسط مشتری ایجاد می شود شامل بهره مندی از این خدمات نیست
 

0