خدمات

ضمانت کالا ضمانت کالا


فرش ایران مهر تمام محصولات را با جدید ترین دستگاه های بافندگی روز دنیا با نخ صددر صد اکلرویک بافته می شود.
فرش ایران مهر برای رضایت و اطمینان خاطر شما مشتریان عزیز تمامی محصولات خود رابا ضمانت نامه ی معتبر عرضه میکند.
 

0