خدمات

پرداخت آنلاین پرداخت آنلاین

افرادی که تمایل به پرداخت وجه خرید درب منزل را ندارند و مایلند پول را در ابتدای خرید به حساب بانکی شرکت واریز یا به شماره کارت های شرکت کارت به کارت کنند. شرکت از اینکه اطمینان از پرداخت شما حاصل نماید فیش واریزی یا کارت به کارت را برای شرکت بفرستید.

عده ای دیگر از مشتریان هنگام ثبت سفارش از طریق درگاه اینترنتی هزینه سفارش را آنلاین پرداخت و در قسمت پرداخت در سبد خرید ثبت می کنند. پرداخت موفق به منزله ی ثبت قطعی این پرداخت است و نیازی به اطلاع دادن آن نیست و سفارش به صورت خودکار وارد مرحله ی آماده سازی و ارسال می شود.

0