خدمات

تحویل درب منزل تحویل درب منزل

کارخانه ی فرش ایران مهر به منظور جلب رضایت واطمینان مشتری در خرید فرش ماشینی این امکان را فراهم آورده تا%90 وجه خرید فرش را مشتری درب منزل پرداخت نماید.
فرش قبل از ارسال توسط کارشناسان مجرب فرش ماشینی بازبینی شده تا مشتری از خرید خود رضایت کافی را داشته باشد.
مشتریان مایلند محصول خود را صحیح وسالم وبه موقع به آنها تحویل داده شود. که فرش ایران مهر این نیاز مشتری را رفع می کند.
فرش دربازه ی زمانی 5 الی10 روز به دست مشتری می رسد.
 

0