خبرها
روش های رفع چین وچروک فرش

روش های رفع چین وچروک فرش

نوشته شده در تاریخ1396/12/15 13:02

گاهی اوقات برایتان پیش آمده است که ازفرش مدتی استفاده نکرده باشید و در حالت لوله شده یا تاشده قرار داده باشید یا پس از شست شوی فرش در منزلتان کناره های فرش دچار چین وچروک شده باشد 


    برای رفع چین وچروک فرش را درجهت مخالف چین وچروک تا یا لول کنید. در نظر دشته باشیداین کار را با دقت انجام بدهید زیرا فرش که دارای چین وچروک است ممکن است حین لول کردن در جهت مخالف فرش شمارا دچار شکستگی کند و بافت اصلی فرش آسیب برساند


    با استفاده از گرما می توان نقاطی از فرش که داراری تورفتگی و چین و چروک است را رفع کرد .شما اتو خودرا به حالت بخار گذاشته وبگذارید خوب گرم شود و اتو را نزدیک به نقطه ی مورد نظر قرار دهید تا فرش به حالت اولیه خود باز گرد


    نکته! اتو را روی فرش قرار ندهید چون باع سوختگی فرش می شود


     روی نقاطی که دارای چین وچروک است وسایل سنگین قرار دهید تا این چین وچروک از بین برود وفرش مسطح شود


    اگر چین وچروک فرش در حد بسیار ضعیف می باشد از  برس مخصوص فرش استفاده کنید و با شانه کردن آهسته روی فرش الیاف را به حرکت در آورید

 

0