Turn up the volume for the
best experience
مریم افتخاری معاون علمی (آموزشی-پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان از تأسیس سراهای نوآوری فرش و اسانس در آینده نزدیک خبر داد،همچنین درباره برنامه‌های این واحد در حوزه فناوری و توسعه مراکز رشد اظهار کرد: شهر کاشان در حوزه فرش ماشینی، اسانس و عرقیجات، قطب کشور محسوب می‌شود.

تأسیس سراهای نوآوری فرش و اسانس در واحد کاشان

معاون علمی (آموزشی-پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان از تأسیس سراهای نوآوری فرش و اسانس در آینده نزدیک خبر داد.

مریم افتخاری معاون علمی (آموزشی-پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان درباره برنامه‌های این واحد در حوزه فناوری و توسعه مراکز رشد اظهار کرد: شهر کاشان در حوزه فرش ماشینی، اسانس و عرقیجات، قطب کشور محسوب می‌شود و لذا توسعه فناوری و نوآوری در واحد کاشان، به سمت این حوزه‌ها هدایت می‌شود.

وی افزود: در مرکز رشد واحد کاشان، تعداد واحدها وهسته‌های فناور افزایش داشته و همچنین برای استقرار هسته های جدید، نیاز به ساختمان های جدید وجود دارد. امسال نزدیک هزار و ۱۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف جذب واحد کاشان شده‌اند که در جلسات معارفه آن ها، موضوع رشد و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم به آن‌ها توضیح داده شد.

افتخاری ادامه داد: سرای نوآوری های فرش و اسانس نیز به زودی تاسیس خواهد شد که به دنبال اخذ مجوزهای اولیه آن هستیم؛ البته باتوجه به فعالیت‌های خوبی که طی سال های گذشته در این حوزه انجام شده، مجوز تاسیس این سرا به زودی داده خواهد شد.

معاون علمی واحد کاشان در پایان گفت: مرکز تحقیقات فرش واحد کاشان چند سالی است فعالیت دارد که این مرکز، مبنای تاسیس سرای نوآوری فرش خواهد بود؛ مرکز تحقیقات فرش به بخش های برون دانشگاهی مانند شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های مختلف خدمات مختلفی در حوزه استانداردسازی فرش ارائه می‌دهد.

منبع:iscanews.ir


کلمات کلیدی


دیدگاه شما

 


GET IN TOUCH WITH US

بـا مـا در تمــاس باشیـد...

ID: @IranMehrCarpet
شبکه های اجتماعی | Social Network


کاشان، شهرک صنعتی صباحی بیدگلی،بلوار یک،فرعی پنجم
آدرس | Add.


031-54759080
تلفن | Phone

© 2018. All Rights Reserved. Design and Developed by ariaads.ir